Arrangör

 Nanna är utbildad i arrangering och komposition vid musikhögskolan i Piteå och gör arrangemang på beställning.

Blåsarrangemang av N Walderhaug.